Mijn favorieten

Benieuwd wat úw huis waard is...!

De makelaar kan vrijblijvend voor u een waardebepaling maken van uw woning. Dat kost u niets.
 

Weten wat uw woning nú waard is, terwijl u geen plannen heeft om uw woning te verkopen of u geen extra hypotheek op uw woning wilt afsluiten, heeft weinig zin. De markt fluctueert. Vraag en aanbod wisselen voortdurend. Maar wanneer u twijfelt of het nú het geschikte moment voor u is om uw huis te verkopen en u niet weet of u dan ook dat nieuwe droomhuis kunt kopen, dan kunnen wij u helpen tot een verantwoord besluit te komen. Wij kunnen voor u de huidige verkoopwaarde van uw woning beoordelen. Omdat wij de markt door en door kennen en de actuele verkoopsituatie goed in kunnen schatten, weten wij wat uw woning in de huidige markt bij verkoop kan opbrengen. Doorgaans spreken we dan van een 'vrijblijvende' waardebepaling. Het staat u vervolgens vrij al dan niet ons als uw makelaar in te schakelen.
 

Een formeel-juridische taxatie kunnen wij uiteraard ook verrichten. Daarvan is doorgaans sprake wanneer de woning bijvoorbeeld in opdracht van de bank of hypotheekinstelling moet worden getaxeerd in verband met de financiering van de woning. De taxatie voor de financiering dient te geschieden door een makelaar-taxateur die onafhankelijk is en op generlei wijze is betrokken bij de aan- of verkoop van de woning. Een taxatie kan ook nodig zijn om belastingtechnische of bedrijfseconomische redenen of voor het opmaken van een nalatenschap. In die gevallen treden wij eveneens op als onafhankelijke taxateurs. VanOpstal Grosfeld Makelaars is aangesloten bij het NWWI. Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Per 1 juli 2011 accepteert de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) alleen nog een taxatierapport dat door het NWWI is gevalideerd. Alleen een taxateur die aan strenge kwaliteitseisen voldoet, kan zich bij het NWWI aanmelden.