Mijn favorieten

Eigenlijk toch gewoon wat 'men' ervoor geeft...?

Aan een succesvolle verkoop gaat meer vooraf dan menigeen denkt. De wijze bijvoorbeeld waarop de vraagprijs tot stand komt, is lang niet eenvoudig.
 

Om te beginnen gaan wij eerst goed naar u luisteren. Waarom wilt u verkopen. Hoeveel tijd heeft u. Welke wensen wilt u gerealiseerd hebben. Dan volgt een gedegen onderzoek naar de woning zelf. De woning wordt bouwkundig beoordeeld. Er word gekeken naar het bestemmingsplan. Ook milieu-aspecten komen aan de orde en er vindt kadastraal en juridisch onderzoek plaats naar de woning. Na dit uitgebreide onderzoek volgt een nauwkeurige 'technische' waardebepaling van de woning op basis van onder meer perceeloppervlakte, inhoud en oppervlakte van de woning, bouwjaar en de staat van onderhoud, inrichting en afwerking. Is helder wat precies uw wensen zijn en is de woning 'de maat genomen', dan wordt vervolgens de (omvang van de) doelgroep in kaart gebracht en de huidige marktsituatie. Pas na dit alles wordt op basis daarvan, in overleg met u, de juiste vraagprijs vastgesteld. Pas dan is wat men ervoor geeft dat wat ervoor wordt gevraagd. Een vraagprijs wordt niet zomaar even uit de mouw geschud.
 

Alles is erop gericht geschikte kandidaatkopers te confronteren met een zo reëel mogelijke, voor hen financiëel haalbare koopsom voor uw woning.