Mijn favorieten

Wat is een waarborgsom of bankgarantie?


Tot zekerheid van nakoming van de koper kan in de koopovereenkomst een artikel worden opgenomen, waarbij koper zich verplicht binnen een afgesproken periode een waarborgsom te storten. De waarborgsom is een geldbedrag dat gestort wordt op de rekening van de notaris en bedraagt in de regel 10% van de koopsom. Bij de eigendomsoverdracht wordt dit bedrag in mindering gebracht op de koopsom. Een bankgarantie is een schriftelijke verklaring van de bank.