Mijn favorieten

Wat is een ontbindende voorwaarde?


De voorwaarden zijn voor u de enige mogelijkheid om de koop zonder kosten of boete te kunnen ontbinden nadat er overeenstemming is bereikt. Ontbindende voorwaarden kunnen zijn: - het voorbehoud dat de hypothecaire financiering rond komt - het voorbehoud van uw technische keuring - het voorbehoud van een bepaalde taxatiewaarde - etc. Ontbindende voorwaarden zijn zeer belangrijk en mogen daarom niet vergeten worden! Ze kunnen u veel kosten en zorgen besparen.